Příměstský tábor s Bonifácem 2011

"Léto s kovboji" a "Cesta kolem světa"

     Již podruhé nabídla „TŠ Bonifác“ dětem možnost strávit prázdninové dny, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání, na příměstském táboře s Bonifácem. Příměstský tábor funguje na principu družiny, rodiče děti ráno přivedou a odpoledne po práci si je vyzvednou. Letos jsme uskutečnili 2 červencové týdenní turnusy, které fungovaly od 7:30 do 15:30 hod. Pro děti bylo připraveno celotáborové týdenní téma, zábavné, vzdělávací, výtvarné, sportovní, taneční činnosti, plno her a soutěží, procházky …

     1. turnus se uskutečnil v termínu 11. – 15. července 2011, zúčastnilo se ho 6 dětí. Celý týden si děti užívaly bohatý program v duchu „Léto s kovboji“. Děti se ocitly v kovbojském městečku „Colorado“. První den byl seznamovací a poznali jsme tak nové kamarády, ale i vedoucí. Všichni si také vytvořili postavu kovboje z krepových kuliček. Další den nás čekala velká šipkovaná aneb kovbojská stezka, na které jsme plnili různé úkoly. Stezka nás zavedla ke kováři, který nám představil kovářské řemeslo, ukázal, jak se vyrábí podkova na koně, a obdaroval nás malými podkovičkami pro štěstí. Zasoutěžili jsme si dokonce v hodu podkovou. Počasí nám přálo a tak jsme se v polovině turnusu vydali na výlet k náchodskému zámku, pozorovali jsme medvědy a navštívili zámeckou oboru s muflony a daňky. Sladkou tečkou výletu byla zmrzlina. Naši táborníci si též poměřili své síly, obratnost a vědomosti v netradiční kovbojské olympiádě, mezi disciplínami nechyběl slalom s koněm, či lasování. Páteční dopoledne jsme strávili na hřišti a zde také kovbojové byli jmenováni na šerify našeho městečka a dostali odměny a pamětní list.

     2. turnus proběhl ve dnech 18. – 23. července 2011 a měl 11 táborníků. Některé děti z prvního turnusu s námi pokračovaly i ten druhý. Tentokrát se ze všech stali námořníci a vypluli na „Cestu kolem světa“. Každý den jsme zakotvili u jednoho světadílu a poznávali jeho krásy, země a jejich tradice. První den jsme strávili v Evropě, skládankou origami jsme si vytvořili holandské tulipány, skákali jsme přes velká finská jezera a vyrobili jsme koláž řecké pláže z mušlí. Druhý den jsme přepluli do Ameriky a tak jsme se stali Indiáni – upletli jsme si členky, pomalovali obličeje a zatancovali si indiánský taneček. Slunné dopoledne jsme strávili na hřišti, kde se děti vyřádily na prolézačkách, s obručemi, míči a líným tenisem. Poté následovala Asie, kde jsme se naučili pár japonských pozdravů, zkoušeli jíst pravými čínskými hůlkami a vyráběli papírové korálky. Další zastávkou byla Austrálie, uspořádali jsme velké klokaní závody a každý si vyrobil svého malého klokánka. Poslední den jsme dopluli do Afriky, z papíru jsme vyrobili postavičky safari zvířat, zatancovali si šamanský tanec a jako africké ženy jsme závodili v přenášení destiček na hlavě… Na konci našeho tábora se z nás stali kapitáni a děti obdržely malé dárky na památku.

     Výborné obědy nám po dva týdny vařili v restauraci Na Mýtě. Ještě jednou tedy děkujeme kuchaři a personálu za příjemné jednání. Nejkrásnější odměnou pro vedoucí byly dětské úsměvy a radost. Těšíme se na další setkání s dětmi v září v zájmových kroužcích Bonifáce a nebo příští prázdniny na táboře.

Fotografie z 1. turnusu "Léto s kovboji"
Fotografie z 2. turnusu "Cesta kolem světa"

Fotoreportáž - 1. turnus aneb "Léto s kovboji"

Fotoreportáž - 2. turnus aneb "Cesta kolem světa"