Příměstský tábor s Bonifácem 2010

"Putování rytířů"

     Ve dnech 19. – 23. července 2010 uspořádal Bonifác příměstský tábor. Táborníci ve věku od 5 do 10 let se na 5 dní stali středověkými rytíři, neboť celý program se odehrával v duchu „PUTOVÁNÍ RYTÍŘŮ“.

     Tábor fungoval každý den od 7:30 do 15:30 a pro děti byl připraven pestrý program. Nejprve jsme si všichni vymysleli rytířská jména a vyrobili loutku rytíře v brnění.  Na důkaz odvahy jsme zdolali cestu za pokladem, na které nás čekalo plnění nejrůznějších úkolů. Nechyběl ani výlet - a to kam jinam než do Trutnova - Města draka. Při rytířském klání aneb sportovní olympiádě jsme si změřili své síly a při výrobě tříhlavého draka a razítkování šátků pro maminky ukázali výtvarné dovednosti. Počasí nám přálo a tak jsme jedno dopoledne strávili v bazénu. Plno legrace jsme si také užili při hře Na Hamouna, živém člověče, nezlob se, papírové bitvě, letním tancování ... Vše vyvrcholilo poslední den, kdy jsme všechny děti slavnostně pasovali na rytíře a na památku jim darovali šerpy, diplomy a malý dárek.

     Na výborné obědy jsme chodili do Bowling baru na náměstí. Nejvíce jsme si pochutnali na plněných jahodových knedlíkách. Všem zaměstnancům, kteří se o nás skvěle starali, touto cestou ještě jednou děkujeme!

     Dále děkuji Aleně Baudyšové, Kláře Kábrtové, Adéle Brátové a Šarlotě Gabrielové za přípravu a organizaci celého tábora. Tak za rok opět nashledanou!

Fotografie z této akce

Fotoreportáž