Vystoupení ve Žďáru nad Metují

Soubory Bosanova a Bastet vystoupily spolu s Dechovou hudbou Válanka na na tradičním Svatojánském jarmarku ve Ždáru nad Metují, 23.6.2018.