Slavnostní předávání titulu MŠMT

Slavností předávání titulu MŠMT "Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží", Praha, 30.3.2011