Projekt Bonifác bez hranic 2017

V polovině října navštívily TŠ Bonifác děti z polské Základní školy v Rogach z Gracze (Szkołą Podstawowa w Rogach im. Tadeusza Kościuszki, Gracze) a strávily ve Rtyni s dětmi Bonifáce několik dní. Při společném setkání si užily plno legrace, ale také prohloubily své taneční a jazykové dovednosti i vědomosti o zemi kamarádů.

Moc se líbilo výletování. Děti navštívily Muzeum merkuru v Polici nad Metují, kde si ve speciální herně vyzkoušely práci s touto stavebnicí. Další zastávkou byla interaktivní výstava chytré zábavy Pod čepicí v Hronově. Návštěvníci si užili novou expozici s názvem Okoklamy s velkou zrcadlovou místností. I zde mohli tvořit a vyrobit si svůj vlastní zrakový klam. A nesmíme ani zapomenout na podzimní procházku po Rtyni a jejím okolí. Účastníci si užívali také společné večery. Nechyběly tanečky, pohybové soutěže, zábavné hry, mini soutěže, kvíz českých a polských slovíček nebo dvoujazyčné jazykolamy, u kterých si všichni pěkně zamotali jazyky. Hosté také vystoupili se svým tanečním číslem na hudebně taneční akci spolku, na Dušičkovém festivalu ve rtyňské Orlovně.

Mezinárodní setkání dětí proběhlo v rámci projektu mezinárodní spolupráce „Bonifác bez hranic 2017“, který byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem. S polskou ZŠ a její amatérskou taneční skupinou "Rožek" spolupracuje Bonifác již od roku 2008 a tímto setkáním navázaly na již realizované pobyty, výměny, tábory, vystoupení.