Halloween aneb Se strašidly za komín

Když se podzim přihlásí ve své celé krásné barevnosti, je již tradicí, že se náš domeček Bonihaus promění na strašidelný dům, kde se prohánějí příšery, strašidla a různé další masky, aby společně oslavily Halloween. Ten se začal slavit v Irsku na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých, který byl přenesen do Irska z Říma. Trvalo velkou dobu než se některé jeho zvyklosti, jako je např. dlabání dýní, začaly objevovat i u nás.

Děti si bonifácké halloweenské odpoledne užily společně se svými rodiči již 24. října, ve světě se tento lidový svátek slaví 31. října. Malý lampionový průvod rtyňským sídlištěm zahájil celou akci. Nabírání lentilek brčkem, prolézání pavučiny, „foukaný“ slalom s papírovou kuličkou či lovení rybek z hastrmanova rybníčku, stavění pyramidy z kelímků po slepu… Nejen to, ale mnohem více se odehrávalo v programu, který jsme letos nazvali „Se strašidly za komín“. Vše bylo zakončeno

výtvarnou dílnou, kterou si užily především naše maminky při výrobě krásných růží z listí na podzimní dekoraci ve svých domácnostech. Děti po splnění soutěžních strašidelných úkolů dostaly za odměnu párek v rohlíku, a to bylo radosti! Poté si ještě stihly pohrát v herně a pak jsme se všichni rozešli již za tmy domů. Celá akce se mohla konat za laskavého přispění našeho Města Rtyně v P.