TŠ Bonifác, z. s. zajišťuje aktivity Nízkoprahového centra Cihličky.

Nízkoprahové centrum poskytuje neorganizovaným dětem a mládeži možnost smysluplného využití volného času a získání pocitu sounáležitosti. Slouží především pro děti ze sociálně slabých rodin, které nemají finanční prostředky na mimoškolní vzdělávání dětí (zájmové kroužky).

Centrum pořádá zábavné, výchovné projekty a akce, zajišťuje zdarma zájmové kroužky, vzdělávací a zábavné programy.

Centrum nově poskytuje také zázemí členům parkourové skupiny NINJAS.