Pořádáme letní prázdninové příměstské tábory, hudebně tanečně divadelní vzdělávací camp ČESKO ZPÍVÁ, taneční soustředění pro děti a mládež. Prožijte s námi skvělé prázdninové dny!

Letní taneční tábor 2022

Tábor pro členy TŠ Bonifáce.
Taneční, pohybové, hudební, výtvarné aktivity; zábavné, zážitkové a interaktivní hry a soutěže; procházky v přírodě; táborák, diskotéka, táborová olympiáda, závěrečný koncert.


ČESKO ZPÍVÁ CAMP 2022

Hudebně taneční vzdělávací tábor, 1. – 10. 7. 2022 v Radvanicích.

Webové stránky projektu: www.ceskozpivacamp.cz