TŠ Bonifác uspořádala v pondělí 30. května ve rtyňském kinosálu závěrečné vystoupení školního roku „TANEČNÍ ZVONĚNÍ“. Zaplněnému sálu diváků se představili členové tanečních a pohybových kroužků se svými choreografiemi i mažoretkovými sestavami. Program zpestřil skvělý host, Contemporary, prostor pro tanec pod vedením Petry Dědkové. Odměnou nejen pro všechny účinkující, ale i diváky bylo pohádkové představení Divadélka Paleček z Prahy. Bylo to moc příjemné odpoledne, při kterém děti ukázaly výsledky své celoroční práce v útvarech.