Celý týden děti provázela Indiánská bojovka, kdy každý den našly jeden či dva dopisy od Šamana Letícího orla s poselstvím od jednoho z duchů. Celkem bylo 6 duchů – duch země, zvířat, rostlin, ohně, větru a vody. V dopise se vždy skrýval úkol dne, který děti plnily. Dále, dle dobrovolnosti, mohli malí indiáni splnit indiánské zkoušky, jako např. zkouška mlčení, Medvěd brtník, orientace v mapě, napsat indiánský příběh či vzkaz. Na konci týdne, velký Manitou, pozval děti do Kruhu ochránců Matky Země, aby se zúčastnily závěrečného indiánského obřadu a získaly tak odznak ochránců Matky Země. Při závěrečném obřadu mohl každý malý indián zhodnotit celý týden, vyslovit co mu líbilo či nelíbilo a my tak mohli provést evaluaci prvního týdne.

Celá indiánská bojovka má ekologický podtext, aby se děti díky jednoduchým krokům staly malými ochránci naší Matky Země a nebyla jim tak příroda lhostejná.

Napsat komentář