Vážení rodiče, 

vzhledem k nouzovému stavu a dalším aktuálním vládním opatřením a omezením budou kroužky s více než 9 členy rozděleny na menší skupiny do více místností. Náplň (program) schůzek kroužků bude přizpůsobena vyhlášeným doporučením a nařízením.

Prosíme o dodržování následujících opatření:

  • Vstup do budovy je povolen pouze s ochranou úst a nosu.
  • Jak u vstupu, tak i v dalších prostorách (chodba, třídy) je k dispozici dezinfekce. Při vstupu do budovy si co nejdříve vydezinfikujte ruce.
  • Do šatny je povolen vstup pouze členům kroužků (výjimkou jsou malé děti, které do kroužku přivádí a po jeho skončení vyzvedává doprovod / zákonný zástupce). 
  • V šatně se zdržujte pouze nezbytnou dobu a poté se přemístěte do předem určené místnosti kroužku / opusťte budovu.  
  • Neposílejte děti na kroužky, pokud trpí příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota…).
    Prosíme vás o hlášení absence vašich dětí na schůzkách kroužku na telefonním čísle 725 883 840 (stačí SMS zpráva). Přispějete tím k hladkému chodu kroužků. Děkujeme! 

Snažíme se dělat maximum, aby děti byly v co nejbezpečnějším prostředí. Prostory jsou po skončení kroužku řádně vyvětrány a pravidelně dezinfikovány. Rozvrh hodin je postavený tak, aby se členové jednotlivých kroužků spolu nepotkávali v šatně. 

Děkujeme vám za ohleduplnost a spolupráci při dodržování stanovených pravidel.

Vedení TŠ Bonifác, z. s.