Taneční škola Bonifác slaví již 25 let své existence! Bonifácem prošly za tuto dobu stovky dětí, vznikly desítky předtančení a programů a získala řadu ocenění včetně dvojnásobného titulu MŠMT za práci s dětmi. Pojďme společně trochu zavzpomínat.

Organizace TŠ Bonifác byla založena v roce 1995 paní Ivetou Nývltovou a Věrkou Škaloudovou, které se své práci věnují dodnes. Bonifác nejprve realizoval taneční aktivity pod Základní školou ve Rtyni v Podkrkonoší. V roce 2003 se osamostatnil a postupně se jeho činnost rozšiřovala, k tomu přispěla v roce 2006 i rekonstrukce budovy BONIHAUS, kterou má spolek v dlouhodobém pronájmu od manželů Magdalény a Karla Kultových, za což jim velmi děkujeme.

Výčet aktivit je opravdu pestrý: zábavné a výchovné programy, letní tábory a soustředění, kurzy pro dospělé, zájezdy do zahraničí, úspěšné turné s minimuzikály, Nízkoprahové centrum Cihličky, Mateřské centrum Bonísek, taneční akademie, hudební festivaly, mezinárodní spolupráce s Mládežnickým orchestrem Görlitz z Německa a Základní školou z Gracze z Polska, a nemůžeme zapomenout pěveckou soutěž pro začínající zpěváky s mezinárodní účastí ČESKO ZPÍVÁ a její letní CAMP.

Děkujeme všem vedoucím, lektorům, sponzorům a lidem, kteří se v průběhu let podíleli na této činnosti. Za těch 25 let se toho událo mnoho a my věříme, že se toho mnoho ještě dále bude dít!